2009-2010 - 2009-2010

Petra realizuje inwestycję polegającą na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Janusza Korczaka w Policach.