Budynek mieszkalno-usługowy w Policach

Adres:
Police, ul. Zamenhofa 7a

Rok budowy:
2011-2012

Pracowania projektowa:
Biuro Architektoniczne ARSTYL
mgr inż. arch. Aleksander Zaborowski

047
049